• Dôležité oznamy

    • Tlačivá

    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - NOVÉ

     hlavné menu:
     o škole/pre rodičov/dokumenty na stiahnutie
    • Úradné hodiny

    • Od septembra 2020 sú v platnosti úradné hodiny pre verejnosť

     Po-Pi 13,00-15,00
    • Výdaj stravy
    • Váž.rodičia,
     v prípade neprítomnosti Vášho dieťaťa na vyučovaní, máte možnosť prevziať si stravu v 1.deň neprítomnosti po telefonickej dohode s vedúcou ŠJ na tel.čísle 033/6403675 v čase 11:15 - 14:00. Stravu vydávame iba do našich nádob.
    • Organizácia vyučovania

    • 3.9.-14.9.2020

     1. stupeň
     - ranná činnosť v ŠKD v týchto dňoch nie je v prevádzke
     - vstup žiakov do budovy bude možný od 7,00 priamo do svojej triedy
     - vyučovací proces prebieha od 8,00 do 12,00
     - ŠKD je v prevádzke do 17,00
     - obed sa vydáva v čase od 11,00 do 12,20

     2. stupeň
     - vstup žiakov do budovy bude možný od 7,45 priamo do svojej triedy
     - vyučovanie prebieha v kmeňových triedach v upravenom režime do 12,25
     - po skončení vyučovania musia žiaci v čo najkratšom čase opustiť areál školy
     - obed sa vydáva v čase od 12,30 do 13,30
    • Výsledky volieb

    • Do Rady školy pri ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku boli na základe počtu platných hlasov za rodičov zvolení:     1. Mgr. Eva Weinberger
     2. Bc. Peter Haško
     3. Ing. Peter Bíž
     4. Mgr. Oľga Ondeková Vlníková     Náhradník:

     Ing. Miroslava Holčíková
    • Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

    • - Žiaci vstupujú do školy bez sprievodu rodičov
     - Ranný filter – meranie teploty
     - Žiaci vstupujú do školy v rúšku
     - Všetci žiaci sú povinní mať pri sebe 2 rúška!!!!! Zodpovední sú rodičia!!!
     - Žiaci si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky
    • Potvrdenia o návšteve školy

    • Potvrdenia o návšteve školy za účelom dopravy sa budú vydávať prostredníctvom triednych učiteľov.
    • Vstup do budovy školy

    • Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste za účelom zachovania bezpečnosti Vašich detí, rešpektovali zákaz vstupu do budovy.

     Konzultácie s učiteľmi a vedením školy si vopred dohodnite telefonicky na č. 033 6403768
 • Novinky

   • Ani 3.B. nezaháľa......
   • 9. 4. 2020
   • Do galérie Ani 3.B. nezaháľa...... boli pridané fotografie.

    Aj žiaci 3.B sa pekne venujú domácej školskej príprave. Vypracúvajú pracovné listy, tvoria krásne projekty. Sú veľmi usilovní a všetky úlohy sa snažia robiť na 100%. Vďaka aj im rodičom, ktorí im pri tom pomáhajú a zastupujú aj nás - učiteľov.

   • Ani 3.B. nezaháľa......: Čítať viac
   • Geografia doma
   • 1. 4. 2020
   • Naši šikovní žiaci urobili poväčšine krásne projekty (tu sú iba niektoré z nich), kde mnohokrát okrem geografie boli prepojené informácie aj s dejinami či občianskou náukou, a zopakovali si tiež niečo z informatiky. Hovoríme tomu medzipredmetové vzťahy a to je tiež veľmi dôležité pri vzdelávaní-spájať súvislosti. Veľká vďaka aj mnohým rodičom, ktorí sa venujú svojim ďeťom a pomáhajú im pri úlohách.

   • Geografia doma: Čítať viac
   • Veľká noc
   • 30. 3. 2020
   • SME DOMA

    Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Predstavuje znovuzrodenie života v prírode, s ktorým sú spojené rôzne zvyky a tradície. V tomto čase naši žiaci už zdobili svoje triedy a chodby školy. Zámer im prekazil koronavírus. Deti sa však nedali odradiť a za pomoci rodičov vyrobili prekrásnu výzdobu - vajíčka, korbáče, baránkov, sliepočky, kuriatka, zajačikov, rôzne ikebany....

   • Veľká noc: Čítať viac
   • Kontakty

    • Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
    • skola @ zsjanakupeckeho.sk
    • +421033 6403768 - sekretariát +421911040149 - sekretariát +421910201228 - zborovňa 1.st. +421911443171 - zborovňa 2.st.
    • Kupeckého 74, Pezinok 902 01
    • riaditel @ zsjanakupeckeho.sk sekretariat @ zsjanakupeckeho.sk
  • Fotogaléria

   • Ani 3.B. nezaháľa......
   • Svetový deň vody v 1.C - online vyučovanie
   • Majstrovstvá AZB, ČSOB Detská atletika
   • Karneval 2.stupeň
   • Atletická nedeľa - Zimný pohár AZB 2.kolo
   • Atletický piatok & Rozlúčka so starým rokom
   • Vianočné dielne
   • Korčuliarsky výcvik /3.A + 4.B + 4.C/
   • Zimný pohár AZB + Mládežnícka atletika
   • Bábkové divadlo 3.B + 3.C
   • ŠKD-Popoluška
   • Deň klobúkov