Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, prosíme Vás, skôr ako budete vypĺňať elektronickú prihlášku do 1. ročníka, pozorne si prosím prečítajte nasledovné pokyny:

Všetky údaje dieťaťa odpisujte z rodného listu, nezabudnite na dĺžne, mäkčene. Veľké písmeno v mene píšte iba na začiatku krstného mena a priezviska, ostatné písmená sú malé. Uvádzajte miesto trvalého pobytu dieťaťa podľa občianskeho preukazu zákonných zástupcov – prioritne matky. Pri adrese uveďte súpisné aj popisné číslo a PSČ.  Aby bolo možné prihlášku akceptovať je potrebné uviesť záujem o ŠKD, voliteľný predmet – etická výchova – náboženská výchova.

Na vzájomnú komunikáciu potrebujeme mailovú adresu, prostredníctvom nej budeme v súčasnej dobe komunikovať a číslo mobilného telefónu.

PPV - povinné predprimárne vzdelávanie

ČES - číslo elektronickej schránky

V školskom roku 2022/2023 sa budú deti 1. ročníka vzdelávať na elokovanom pracovisku na Komenského 27 v Pezinku.

Po vyplnení prihlášky, prihlášku elektronicky odošlete. Následne do 48 hodín sa budeme snažiť Vám poslať informatívny mail, že evidujeme Vašu prihlášku.

Prosíme Vás o zaslanie príhlášky do 4.4.2022, aby sme mali čas na ich spracovanie.

Ďalšie pokyny k samotnému zápisu a overeniu Vami zadaných údajov dostanete mailom.

S pozdravom PaedDr. Dagmar Boreková - zástupkyňa

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Prosíme Vás, sledujte si emailové správy, prostredníctvom ktorých budeme spolu v súčasnej dobe komunikovať.

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
   • skola @ zsjanakupeckeho.sk
   • +421033 6403768 - sekretariát +421911040149 - sekretariát +421910201228 - ŠKD +421911443171 - zborovňa 2.st. +421903410957 - elokované pracovisko
   • Kupeckého 74, Pezinok 902 01 Komenského 27, Pezinok 902 01 - elokované pracovisko Slovakia
   • riaditel @ zsjanakupeckeho.sk sekretariat @ zsjanakupeckeho.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje