Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beatrix Kováčiková
Učebňa Kováčiková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Máleková
Učebňa Máleková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kapraňová
Učebňa Kapraňová
1.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Šmahovská, PhD.
Učebňa Šmahovská
1.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Matúšová
Učebňa Matúšová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Čapkovičová
Učebňa Čapkovičová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Bacigálová
Učebňa Bacigálová
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Noskovičová
Učebňa Noskovičová
2.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Natália Kvasničková
Učebňa Kvasničková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Kaščáková
Učebňa Kaščáková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Kišová
Učebňa Kišová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Fintorová
Učebňa Fintorová
3.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Šimová
Učebňa Fecková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Soňa Milčíková
Učebňa Milčíková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Fischerová
Učebňa Fischerová
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Osuská
Učebňa Osuská
4.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Šestáková
Učebňa Umanová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mariana Šusteková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Jeloková
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hrivnáková
5.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Popróčiová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Tichá
Učebňa Tichá
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Valachová
Učebňa Valachová
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Angelika Vojtaníková
Učebňa Vojtaníková
6.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Červenková
Učebňa Červenková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marcela Voštiarová
Učebňa Voštiarová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bodžárová
Učebňa Bodžárová
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Regulová
Učebňa Regulová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Wagingerová
Učebňa Wagingerová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Molnárová
Učebňa Molnárová, ondovčíková
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Pitoňák
Učebňa Pitoňák
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Múčková
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Juráková

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
    Kupeckého 74, Pezinok 902 01
  • +421033 6403768 - sekretariát
    +421911040149 - sekretariát
    +421910201228 - zborovňa 1.st.
    +421911443171 - zborovňa 2.st.

Fotogaléria